20 marca 2017

Aktualności

 Portal NadzorKorporacyjny.pl patronem Credit Risk – dziękujemy za wsparcie!

Miło mi poinformować, iż naszym kolejnym istotnym patronem został portal NadzorKorporacyjny.pl.

 


Przedstawiamy sylwetki prelegentów konferencji Credit Risk 2018!

Mirosław Siwiński, Dyrektor ds. prawa materialnego w Departamencie Prawa podatkowego, finansowego i administracyjnego w Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny, Radca Prawny nr wpisu WA-9949, Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2001 r.). Od 2003 r. jest doradcą podatkowym po egzaminie państwowym. Od 2010 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Mecenas Mirosław Siwiński od marca 2001 r. jest związany z Kancelarią Prawną Witold Modzelewski Radca Prawny.

Mecenas Mirosław Siwiński posiada bogate doświadczenie w obsłudze postępowań i wydawaniu opinii w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków dochodowych i optymalizacji podatkowej, jak też zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego oraz postępowań podatkowych i administracyjnych. Zajmuje się również sporządzaniem opinii i pism procesowych z zakresu prawa administracyjnego, szczególnie w zakresie dotacji i transportu drogowego. Posiada też doświadczenie procesowe w sprawach ubezpieczeń społecznych, cywilnych i prawa pracy. Od 2003 r. występuje przed sądami administracyjnymi, jak też prowadził sprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.

Mecenas Mirosław Siwiński jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji książkowych na tematy podatkowe, w szczególności „Komentarza do podatku od towarów i usług” oraz „Komentarza do podatku akcyzowego”. Mecenas Mirosław Siwiński jest także autorem kilkuset specjalistycznych artykułów na tematy podatkowe, publikowanych w wiodących pismach branżowych i portalach internetowych, w szczególności w zakresie podatku VAT, optymalizacji podatkowej oraz postępowań podatkowych. Stały komentator Rzeczypospolitej, Gazety Prawnej oraz publikacji WiP.


Przedstawiamy sylwetki prelegentów konferencji Credit Risk 2018!

Janusz Władyczak, Prezes Zarządu KUKE S.A.

Janusz Władyczak posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach finansowych zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Z KUKE S.A., jako wiceprezes zarządu Spółki związany od połowy 2016 roku. Przez ten czas był odpowiedzialny za rozwój i sprzedaż produktów ubezpieczeniowych, w szczególności ubezpieczeń należności handlowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych.

Wcześniej związany z branżą funduszy inwestycyjnych oraz zagranicznymi bankami inwestycyjnymi. W PKO TFI odpowiadał za kształtowanie strategii produktowej, przemodelowanie oferty funduszy inwestycyjnych oraz tworzenie i wdrażanie dedykowanych szerokiemu spektrum klientów, rozwiązań inwestycyjno-oszczędnościowy. Z ramienia centrali Raiffeisen Banku w Wiedniu wprowadzał na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Vienna Stock Exchange oraz pozostałe giełdy Europy Środkowo-Wschodniej certyfikaty strukturyzowane oraz warranty pozwalając osiągnąć bankowi pozycję lidera w tym segmencie.

W Calyon Corporate and Investment Bank, a potem w Credit Agricole CIB odpowiadał za relacje oraz zawieranie transakcji z największymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami finansowymi z krajów byłego ZSRR takich jak Rosja, Kazachstan, czy Ukraina. Był również odpowiedzialny za zabezpieczanie wielomilionowych kredytów strukturyzowanych i syndykowanych oraz transakcji project i export finance, współpracując z największymi agencjami kredytów eksportowych na świecie. Zajmował się także szerokim spektrum transakcji na rynku kapitałowym w tym instrumentami stopy procentowej, obligacjami, walutami, towarami oraz akcjami.

Ukończył ESCP European School of Management z siedzibą w Paryżu. Studiował również w Londynie, Wiedniu, Genewie oraz Bangkoku.OutsourcingPortal patronem medialnym Credit Risk – dziękujemy za wsparcie!
Miło mi poinformować, iż naszym kolejnym istotnym patronem medialnym został OutsourcingPortal.


Pierwsza edycja konferencji Credit Risk była bardzo udanym wydarzeniem. Miło mi poinformować, iż naszym jakże istotnym partnerem został Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog”.

Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog” jest ponad tysiącosobową, sympatyczną i zaangażowaną społecznością dyrektorów odpowiadzialnych za finanse i rozwój firm, prowadzi działalność ogólnopolską poprzez 10 oddziałów, w których organizuje ok. 80 wydarzeń rocznie. Jest współorganizatorem Konkursu i Kongresów Dyrektora Finansowego Roku.
Misją KDF Dialog jest rozwój osobisty i zawodowy menedżerów , uzyskiwany poprzez dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, kontaktami i pomysłami oraz poprzez twórczą i koleżeńską rozmowę. Szefową Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” jest Iwona D. Bartczak. Więcej www.businessdialog.pl

Mam nadzieję, że uczestnicy konferencji dołączą do cyklicznych spotkań edukacyjnych dla środowiska Credit Managerów, czyli zarządzających ryzykiem kredytu kupieckiego. CREDIT CLUB PICM, bo pod takim szyldem spotykamy się już od września 2017, rozwija się. Wkrótce przedstawimy Państwu więcej informacji na ten temat. Konferencja Credit Risk 2018 będzie też okazją do zapoznania się ze szczegółowym programem na sezon 2018/2019 i możliwością zapisów do tego atrakcyjnego dla Państwa programu.

→ Czy sprzedaż z odroczonym terminem płatności może być bezpieczniejsza?

→ Czy wzrost obrotów oraz liczby klientów można połączyć z mniejszym ryzykiem braku płatności?

→ Co muszę wiedzieć i z jakich narzędzi korzystać, aby tak się stało?


Pierwsza edycja konferencji Credit Risk była bardzo udanym wydarzeniem. Miło mi poinformować, iż naszym jakże istotnym Partnerem Głównym została Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE), cześć grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

Bez względu na wielkość firmy oraz branżę w jakiej działa, dbałość o jeden z najważniejszych składnik bilansu (należności handlowe) jest jednym z głównych priorytetów każdego działu finansowego, a także przedsiębiorstwa jako całości.

Mam nadzieję, że uczestnicy konferencji dołączą do cyklicznych spotkań edukacyjnych dla środowiska Credit Managerów, czyli zarządzających ryzykiem kredytu kupieckiego. CREDIT CLUB PICM, bo pod takim szyldem spotykamy się już od września 2017, rozwija się. Wkrótce przedstawimy Państwu więcej informacji na ten temat. Konferencja Credit Risk 2018 będzie też okazją do zapoznania się ze szczegółowym programem na sezon 2018/2019 i możliwością zapisów do tego atrakcyjnego dla Państwa programu.

→ Czy sprzedaż z odroczonym terminem płatności może być bezpieczniejsza?

→ Czy wzrost obrotów oraz liczby klientów można połączyć z mniejszym ryzykiem braku płatności?

→ Co muszę wiedzieć i z jakich narzędzi korzystać, aby tak się stało?


Pierwsza edycja konferencji Credit Risk była bardzo udanym wydarzeniem. Wspólnie z Euler Hermes kontynuujemy to przedsięwzięcie, bo wierzymy, że tematyka zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie jest zawsze aktualna. Bez względu na wielkość firmy oraz branżę w jakiej działa, dbałość o jeden z najważniejszych składnik bilansu (należności handlowe) jest jednym z głównych priorytetów każdego działu finansowego, a także przedsiębiorstwa jako całości.

Mam nadzieję, że uczestnicy konferencji dołączą do cyklicznych spotkań edukacyjnych dla środowiska Credit Managerów, czyli zarządzających ryzykiem kredytu kupieckiego. CREDIT CLUB PICM, bo pod takim szyldem spotykamy się już od września 2017, rozwija się. Wkrótce przedstawimy Państwu więcej informacji na ten temat. Konferencja Credit Risk 2018 będzie też okazją do zapoznania się ze szczegółowym programem na sezon 2018/2019 i możliwością zapisów do tego atrakcyjnego dla Państwa programu.

→ Czy sprzedaż z odroczonym terminem płatności może być bezpieczniejsza?

→ Czy wzrost obrotów oraz liczby klientów można połączyć z mniejszym ryzykiem braku płatności?

→ Co muszę wiedzieć i z jakich narzędzi korzystać, aby tak się stało?

 


Z przyjemnością informujemy, iż oficjalnym partnerem medialnym konferencji Credit Risk 2018 jest Dziennik Gazeta Prawna(DGP). Towarzyszący DGP slogan „Patrzymy obiektywnie – Piszemy odpowiedzialnie” to esencja dobrego dziennikarstwa.

Zapraszamy do rejestracji na konferencję www.creditrisk.pl!

Dziennik Gazeta Prawna” to największy polski dziennik prawno-gospodarczy, informujący o najważniejszych wydarzeniach i zjawiskach w gospodarce krajowej i zagranicznej, najnowszych zmianach w prawie, podatkach i finansach.

Powstał w 2009 roku w wyniku połączenia dwóch doskonale rozpoznawalnych i cenionych ogólnopolskich dzienników: opiniotwórczego „Dziennika Polska Europa Świat” (Rignier Axel Springer Polska) i ukazującej się od 15 lat „Gazety Prawnej” (INFOR Biznes).

„Dziennik Gazeta Prawna” składa się z dwóch grzbietów – białego o tematyce gospodarczej krajowej i zagranicznej oraz żółtego – Gazety Prawnej.

Od września 2013 r. „Gazeta Prawna” rozszerzyła ofertę redakcyjną i na łamach pojawiły się: Podatkowe Poniedziałki, Przedsiębiorcze Wtorki, Samorządowe Środy, Kadrowe Czwartki. Obok rozszerzonego tematu przewodniego, czytelnik codziennie otrzymuje informacje z innych interesujących go w „Gazecie Prawnej” dziedzin. Nowa formuła Gazety Prawnej nawiązuje do tematyki pięciu tygodników, które wydawane są w wersji dla prenumeratorów: „Księgowość i Podatki”, „Firma i Prawo”, „Samorząd i Administracja”, „Prawnik”, „Kadry i Płace”.

W piątki ukazuje się magazynowe wydanie „DGP”, w którym treści newsowe ustępują miejsca tematyce bliskiej tygodnikom opinii: społecznej, biznesowej, kulturalnej oraz poświęconej nowościom technologicznym. Czytelnicy otrzymują też żółty dodatek „Tygodnik Gazeta Prawna”.

 


Pierwsza edycja konferencji Credit Risk była bardzo udanym wydarzeniem. Wspólnie z RiskMan kontynuujemy to przedsięwzięcie, bo wierzymy, że tematyka zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie jest zawsze aktualna. Bez względu na wielkość firmy oraz branżę w jakiej działa, dbałość o jeden z najważniejszych składnik bilansu (należności handlowe) jest jednym z głównych priorytetów każdego działu finansowego, a także przedsiębiorstwa jako całości.

RiskMan będzie również aktywnie wspierał tworzenie w Polsce cyklicznych spotkań oraz edukacji dla środowiska Credit Managerów, czyli zarządzających ryzykiem kredytu kupieckiego. To również świetna wiadomość! CREDIT CLUB PICM, bo pod takim szyldem spotykamy się już od września 2017, rozwija się. Wkrótce przedstawimy Państwu więcej informacji na ten temat. Konferencja Credit Risk 2018 będzie też okazją do zapoznania się ze szczegółowym programem na sezon 2018/2019 i możliwością zapisów do tego atrakcyjnego dla Państwa programu.

→ Czy sprzedaż z odroczonym terminem płatności może być bezpieczniejsza?

→ Czy wzrost obrotów oraz liczby klientów można połączyć z mniejszym ryzykiem braku płatności?

→ Co muszę wiedzieć i z jakich narzędzi korzystać, aby tak się stało?