? Responsive Vertical Timeline
Picture

Rejestracja uczestników – poranna kawa

8.30-9.00
Picture

Przywitanie i otwarcie konferencji

Robert Dyrcz, PICM

9.00-9.20
Picture

Ekspansja zagraniczna w praktyce: Azja, Afryka i Europa Środkowo-Wschodnia

Janusz Władyczak, KUKE

9.20-10.00
Picture

Bieżące ryzyka gospodarcze

Krzysztof Rzepka, Euler Hermes

10.00-10.40
Picture

Wykorzystanie technologii przy ocenie ryzyka kredytowego związanego z podatkami

Jan Tokarski, Kamil Olczykowski, PwC

10.40-11.20
Picture

Przerwa kawowa - networking

11.20-11.50
Picture

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w scoringu kredytowym

Krzysztof Koronacki, Nethone

11.50-12.30
Picture

Zarządzanie płynnością w obliczu zagrożeń upadłościami

Krzysztof Chechłacz, RiskMan
Katarzyna Lomankiewicz, ABC DATA S.A.

12.30-13.10
Picture

Przerwa lunchowa

13.20-14.00
Picture

Zmiany w VAT / split payment

Mirosław Siwiński, Kancelaria Prawna Witold Modzelewski

14.00-14.40
Picture

Automatyzacja procesów księgowych

Magdalena Brzuszczyńska, Cyber Productivity S.A.

14.40-15.20
Picture

Przerwa kawowa - networking

15.20-15.50
Picture

Panel dyskusyjny: „Wpływ automatyzacji procesów finansowych na rynek pracy”

Moderator: Iwona D. Bartczak

Dyskusja z udziałem:
Konrad Hernik
– prezes zarządu Buma Factory sp. z o.o. Sk
Barbara Jędrzejek
– dyrektor UHY ECA Outsourcing
Michał Bielawski
– wiceprezes i CFO Adaptive AG
Adam Pawlak
– Dyrektor Finansowy w Moto-Profil sp. z o.o.

15.50-16.30
Picture

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Robert Dyrcz, PICM

16.30-17.00